Лекции по История

1. Библейска прозография

Свещеното писание е първооснова на християнското вероучение. Християнството е немислимо без него. Древните политеистични пелигии не се нуждаели от такова. Те мислели, че бога живее в храма. За това когато чужди племена или народи ги нападали и унищужавали храмовете им те приемали че унищожават и божеството им. Те смятали че бога живее в храма. При християните Бога е навсякъде. Тоест похищението на храма не означава унищожаване на Бога. Когато християнството прониква някъде, където няма писменост, то там задължително трябвало да се създаде, какъвто е примера и с България.

Има твърдения, че Библията е написана от боговдъхновени хора.
Библията е писана основно на староеврейски, а Новият завет изцяло на гръцки. ?По-късно тя е преведена изцяло на гръцки от 70-те от Александрия (Септоегинта). От Новият завет единствено евангелието на Матей е написано на арамейски.
Средновековието не е срещу християнството, а срещу отделни пунктове. Скептицизъм е проявен в Късния Ренесанс. По-късно марксистите отричат изцяло християнството, историята и вярата (19в.).

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Стар завет – състои се от 77 книги – 50 плеадиатики и 27 киниадиатики. Библията кореспондира много с нумерологията. Още Питагор е казал, че живеем в свят на числа. Символиката на цифрите била следната: 1-единство/Бог; 2-двоинственост/повтаряемост; 3-множество; 4-посоките на света/основните елементи; 5-немотехническо число/петте пръста на ръката; 6-2х3; 7-завършеност/пълнота; 8-няма значение; 9-финализиране/пълнота; 10-ново начало; 12-дозината/4х3; 40-знак за пълнота/завършеност/мнойество; легион-няма значимост/безкрайност/1000/10 000/1 мил.
Библията започва с Петокнижието, чиито автор е Мойсей. Битие разказва за сътворението на света и живота на първите човеци; Изход представя изхода на евреите от Египет до Ханаан; Левит говори за правилата; Числа съдържа информация за празниците и техните дати; Второзаконие обяснява за божествената воля за управлението на човешкия род; Царства е най-историческата част от Библията. Тя разкрива историята на еврейслия народ преди Рим, Юдея и Изрел; Псалтир (муз.инстр./гадулка) това са поетични творения най вече от Давид; Притчи Соломонови са събирани от Соломон мъдрости от хилядолетмата история на Древния Близък изток; Еклисиаст съдържа изказани мисли, като „Нищо ново под слънцето”; Песен на песните събира поезията на Древния Близък изток, където понякога има силен еротизъм. От там идва и сатанизирането на жената.

2. Новият завет. Съдържа 4 евангелия, на Матей, Марк, Лука и Йоан.
Матей е първият евангелист писал на арамейски. Останалите трима писали на гръцки. Матей е ученик на Йисус Христос. Марк не е ученик на Христос а на неговият ученик апостол Петър. Лука също не се познавал лично с Йисус. Той опознал учението му чрез апостол Павал. Лука е единствения който пише най-исторически. Йоан е ученик на Йисус Христос. Тоест написаното в евангелието е дело на двама Христови ученици и двама ученици на негови ученици. Евангелието на Йоан започва с думите „ В началото бе словото...”. В неговото Евангелие липсват данни за това кога се е случило дадено събилие, датите отсъстват. Йоан е автор на „Апокалипсис”(откровение),а „Антихристът” е част от него. Така завършва Новият завет и следователно Библията. Деяния на апостолите. Следват седемте съборни послания и 14 на апостол Павел (всички те основа на християнската религия).
Библията/Старият завет не е това което е било в първоначалния си вид. Била е преписвана, преправяна. Тогава не е имало глава, стих... Текствете са били в непрекъснат вид ...континуа. От там идва и допускането на мноооого грешки. Примера със Св.Кирил в Херсонес и „сурски” или „рошки” е езика.

Първият библейски писател е Мойсей живял 13 в. пр. Хр. Той и другите автори след него са разполагали с безброй предания. Много от тях са от неизвестни автори, но всички те поставят началото на еврейската книжнина.

Сафер малхамот – книга на войната
Сафер хаяшар – книга на праведния

Самото петокнижие е написано на простонародния еврейски език, а писмото е с официалната азбука (фонетичен шрифт, т.е. + гласните букви!).
/Патриарх е титла ноято носят най-старите евреи. След тях в йерархията се нареждат пророците. Те нямали длъжност. Били водачи на еврейският народ. Пророците били 12 велики и малки пророци. Следващи били съдиите, които играели роля на арбитри между 12-те еврейски колена. Послени в йерархията били царете. Това били Саул, Давид, Соломон, като след него Изрел се разделя на две части и има двама царе./

Тези две книги Сафер малхамот и Сафер хаяшар се съхранявали в Храма. Евреите имали само един храм! След като започват да ги завладяват Езра създава синагогата. Тя не е храм, а място където се събират евреите. В Храма се намира Светая Светих, където се пазят кивота и оригинала на Библията. Кивота представлява ковчег с жезала на Мойсей и скрижалите с десетте божи заповеди. За евреите те имат свещена сила. Когато около 69-70г. Римляните нападат Светия град той бива скрит. Няма сведения че кивота е бил там. Римляните изрисували на вратите на Храма свиня!

Пророк Самуил е едийн от последните пророци. Той е човекът помазал Соломон. Соломон е автор на над 3000 притчи

Тора – Законът. Допалвана от Езра и .... окончателно завършена е през 100 г. пр.Хр. в Ямния.
Разделянето на Библията на глави е дело на кентърбъруйския свещеник Стефан Ланктон, а разделянето й на стихове осъществява Робер Стефан.

Голяма част от старозаветните текстове бяха открити в пещерите на ?Кумран в близост до Мъртво море. Те а намерени от едно овчарче което пасяло наоколо стадата си. Когато решават да ги разтворят те се счупват. За това се наложило да бъдат натопени в стециялна течност за да омекнат и да могат да се разгънат без да се повредят. В тях са менрени пророчества та на.... , който предсказва идването на Христос и събитията около живота му. (кумранисти – изследователите на кумранските ръкописи).

Книгите от Новият завет са написани през втората половина на първи век. В тях имало цитати от Старият завет.

егзотерика – наука за тълкуването

Василий Велики, един от най-добрите познавачи на Библията, казва че Книгата е написана алегорично/метафорично и изисква голяма подготовка (ябълка/плод и камила/камилско въже). Копистите са направили тази грешка когато са го преписвали. Но за съжаление има забрана за промяна на вече сгрешения текст. Текста на Новият завет първоначално не е бил написан в днешният си вид. От 19-20 евангелия са подбрани 4 тъй като останалите не са канонични.