Лекции по История

Съвременна обща история

Лекции по Съвременна обща история
Съдържание:

1. Първа световна война 1914–1918 г. – изграждане на коалиции, причини за избухването на глобалния конфликт, военни действия, съотношение на силите в края на войната.
2. Международни отношения 1923–1932 г. – ново съотношение на силите в края на войната и изграждане на следвоенна мирна система, Общество на народите, германски въпрос и опити за преодоляване на противоречията.
3. Международни отношения 1933–1937 г.
4. Германия 1918–1933 г. – Ноемврийска революция, Ваймарска република, икономическа криза и крах на демокрацията в Германия.
5. Германия 1933–1939 г. – раждане на националсоциализма и победата му, Хитлер като политик, дипломатическа и икономическа подготовка за война за световно господство.
6. Великобритания 1918–1939 г. – ирландски въпрос, промени в двупартийната система - консерватори и лейбъристи, икономически проблеми, водеща роля в международните отношения.
7. Франция 1918–1939 г. – национален блок, ляв картел, икономическа и политическа криза в началото на 30-те години, Народен фронт и неговото правителство, отслабване на европейската роля на Франция.
8. Италия 1918–1926 г. – следвоенна криза, масови движения отляво – комунисти и окупационни стачки, и отдясно – зараждане на фашизма, походът към Рим 1922 г. и установяване на фашистка диктатура 1926 г.
9. САЩ 1918–1932 г. – нов облик на САЩ след Първата световна война, "изолационизъм", републиканците и голямата икономическа криза 1928-1933 г.
10. САЩ 1933–1939 г. – „новият курс” на Ф. Рузвелт, нова външна и вътрешна политика, постепенно ангажиране на САЩ в световните проблеми.
11. Испания 1931–1939 г. – дългата испанска революция, Примо де Ривера, събитията 1934 г., Народен фронт и управлението му, Испанска република и гражданска война, победа на ген. Франко.
12. Втора световна война 1939–1941 г. – воюващи коалиции, периодизация, основни фронтове и военни действия – Германо-полска война, „Странна” война, 17 септември 1939 г., Съветско-финландска война, войната на Балканите.
13. Втора световна война 1941–1945 г. – Германо-съветска война от 22 юни 1941 г. и военни действия на Източния фронт, африкански фронт, атаката срещу Пърл Харбър и включване на САЩ във военните действия, Тихоокеански фронт, откриване на Втори фронт и край на войната.
14. Втора световна война – първи период 1939-1941 г.
15. Втора световна война и антихитлеристката коалиция 1941-1943 г.
16. Краят на Втората световна война 1944-1945 г.
17. Светът в първото следвоенно десетилетие 1945–1955 г. – начало на студената война.
18. САЩ – първа икономическа сила в света. Политическо развитие от 1964 до 2000 г.
19. Великобритания – 1945–1964 г.
20. Великобритания – 1964–2005 г.
21. ФРГ – създаване; политическа система; първа икономическа сила в Европа. Обединението на Германия.
22. Източноевропейските страни 1945–1956 г. – Полша, Чехословакия, Унгария и ГДР: „народна демокрация”, сталинизъм в Източна Европа.
23. Начало на „десталинизацията” в Централна Европа 1953–1956 г.
24. Източноевропейски страни 1956–1989 г. – Полша, Унгария и Чехословакия.
25. Голямата промяна през 1989 г. Чехословашки и български рефлексии.
26. Проблеми на международните отношения от 60-те до края на Студената война през 1989 г. Втора студена война, приключване на Студената война – причини.
27. Международни отношения след 1989 г.