Лекции по История

Нова българска история

Лекции по Нова българска история
Съдържание:

1. Съпротива срещу Берлинския договор
2. Временното руско управление
3. Търновска конституция. Уредба на Княжество България
4. Княжество България 1879-1881 г.
5. Режим на пълномощията 1881-1883 г.
6. Уредба и развитие на Източна Румелия 1878-1885 г.
7. Съединението и неговата защита
8. Политическата криза 1886-1887 г.
9. Управление на Стефан Стамболов 1887-1894 г.
10. Управление на Народната партия 1894-1897
11. България в периода 1899-1903 г..
12. Втори Стамболовистки режим 1903-1908
13. Управление на демократичната партия 1908-1911 г.
14. Българската екзархия в Македония и Одринско 1876-1915 г.
15. Българското националноосвободително движение до 1912 г.
16. Баканският съюз и първа Балканска война.
17. Междусъюзническата война.
18. България по време на Първата световна война.
19. Следвоенна криза 1918-1920 г.
20. Самостоятелното управление на БЗНС.
21. Превратът на 9 юни и управление на деветоюнците 1923-1926 г.
22. Управление на Демократичния сговор 1926-1931 г.
23. Управление на Народния блок 1931-1939 г.
24. Преврат на 19 май 1934 г. и политиката на деветнадесетомайците.
25. Безпартийният режим 1935-1939 г.
26. България в началото на Втората световна война 1941-1943 г.
27. Управление на Регентството 1943-1944 г.
28. Българското националноосвободително движение 1918-1943 г.


Лекции по Нова и съвременна българска история (вариант 2)
Съдържание:

1. България след Освобождението
2. Съединението
3. Абдикацията на Батенберг и управлението на Стамболов
4. Провъзгласяване на независимостта
5. Балканските войни
6. България и Първата световна война
7. Парижка конференция, Ньой и Лозана
8. България след Първата световна война
9. България в навечерието на Втората световна война
10. Втора световна война
11. Парижки мирен договор
12. България и СССР; Варшавски договор, СИВ
13. Балканите през студената война
14. България и запада през Студената война
15. България и ЕС