Лекции по История

Гаврил Кацаров

Гаврил Илиев Кацаров е виден български учен, класически филолог, историк и археолог, ректор на Софийския университет и директор на Народния Археологически музей и Българския археологически институт.
Биография
През 1899 г. завършва с докторат „Класическа филология и стара история“ в Лайпцигския университет. Специализира в Берлин и Мюнхен (1901-1902) и Италия (1906).
След завръщането си в България започва работа като учител в Първа софийска мъжка гимназия, но сроко е командирован във Висшето училище, днес Софийския университет. Доцент от 1900 г., извънреден професор (1904), редовен професор (1910) и титуляр на катедрата по стара история (1910-1943). Достига до постовете декан на Историко-филологическия факултет през 1915-1918 и ректор на университета 1927-1928 г.
В следващите 2 години е директор на Народния археологически музей в София.
Действителен член, т.е. академик на Българската академия на науките, (1909).
Основател (1920) и член на УС на Българския археологически институт, избран за директор след оставката на Богдан Филов през март 1940 г.
Действителен член на и Румънската (1936) и на Австрийската академии на науките (1939) и много други чуждестранни дружества и институти.

Избрана библиография
• „Принос към старата история на София“, 1910 г.
• „Приноси към историята на древността. Първа редица“, 1920 г.
• „Пеония. Принос към старата етнография и история на Македония“, 1921 г.
• „Цар Филип II Македонски. История на Македония до 336 г. пр. Христа“, 1922 г.
• „България в древността“ (историко-археологически очерк), 1926 г.
• „Обща и българска история за II прогимназиален курс“, 1927 г.
• „Извори за старата история и география на Тракия и Македония“ (съавт.), 1949 г.