Лекции по История

9. Историческа география на тракийките племена. Динамика на промените.

Разпространението на тракийските племена посочва в географски ред местата, където те живеели тогава, когато съществували и били отбелязани в писмените извори. В северозападната част на Тракия живеели трибалите. Тяхната племенна територия започвала някъде в Нишката област и завършвала в днешна северозападна България. Те играели значително макар и не навсякъде положителна роля в историята на древно тракийските земи. По течението на р. Искър, след IIв.пр.не. живеели сердите, разположени край планината Скримброс (Витоша). Медите били най – многобройните и силни западно тракийски племена. Те живеели по средното течение на р.Стримон между днешното Кресненско и Рупелско дефиле. Като по значителни тракийски племена между долното течение на р.Струма и р.Вардар били крестоните. Многобройни тракийски племена живеели в южна и югозападна Тракия. Центърът на този широк фронт се заемал от бесите. Най – значителното тракийско племе били одрисите. Географския простор в които протичало историческото развитие на тракийските племена в югоизточната част на Балканския полуостров начело с одрисите се мие главно от водите на р.Марица, в долната част на нейното средно и долно течение, както и от нейните притоци. На изток от одрисите по тракийското крайбрежие на Черно море живеели по – малки племена като меландитите и транипсите. В днешна североизточна България живеели кробизите и теизите. Западно в Карпатите и днешна Трансилвания живели сродните с траките дакийски племена.