Лекции по История

8. Гръцка колонизация по тракийското крайбрежие

Колонизацията по бреговете на Тракия представляват част от историята на източната гръцка колонизация, и то от онзи неин период, които е известен като велика или втора гръцка колонизация (VIII – VIв.пр.не.) Причините за гръцката колонизация са от социално – икономически и политически причини. Гръцката колонизация по бреговете на Тракия започва от егейския бряг. Изпреварва колонизацията на тракийския бряг на Черно море с почти цяло столетие. Колонизиране (К) на Уалидика най – ранен етап; (К) между р.Места и р.Марица – Тасос, Парос; (К) устието на р.Марица – Енос; (К) Мегарски колонисти, те обхванали северния бряг на Мраморно море; (К) Тракийския Херсонес – Сестос, Мадитос;

Милетска колонизация (VII–VIв.пр.не)
Милетската колонизация представлява в общи черти част от втория етап на гръцката колонизация по бреговете на Черно море. Най – ранни се смятат градовете Аполония (Созопол) и Истрос (при делтата на р.Дунав) Аполония се намирала в съседство със солниците при бъдещата си колония Анхиало (Поморие) и докато била силна можела да осигури значителен дял от приходите които постъпвали от тяхната експлоатация. Благодарение на близостта си до богатата с медни и полиметални руди Странджа, Аполония станала отново главен консуматор и износител на дървен материал, дървени въглища, мед, восък, както и на руди. Градът се превърнал в най – силната западно понтийска колония през Vв.пр.не. Избора при основаването на Истрия южно от Дунавската делта бил предопределен от близостта до богатата с риба делта, от дървения материал по островите и от зърнените храни произвеждани във вътрешността на Тракия. Гърците от Милет основават и Одесос (Варна), Дионисопол (Балчик), Томи (Констанца). Един век по – късно дорийските заселници положили основите на своите колонии Мисемврия (Несебър), Калатис (Мангалия). Освен земеделието в тези градове били развити лозарството и винарството. Занимавали са се и с производство на сушена, пушена, осолена риба. Макар, че мегарската колонизация била по – слаба от милетската, тя обикновено се означава като трети етап от гръцката колонизация на Черно море през втората половина на VIв.пр.не.