Лекции по История

8. Аббасидски халифат (750-1258). Същност, събития и представители

Оформя се нова представа за халифа – Божи наместник на земята. Властта идва директно от Аллах. Излиза от контрола на арабите. Аббасидския бунт идва от Хорасан, Персия. Ислямът усвоява черти от юдаизма, християнството, гръцката философия, римскато право, визант и сасанид администрация, иранската дуалистична митология, мистичните практики и др. Асимилира тази смес под категоричен ислямски облик. Разцвет на арабо-мюсюлманската цивилизация. Окончателно оформяне на ислямската религиозна доктрина. Улемите стават съсловие. Муджтахидите са на почит (упражняват иджтихад). Владетелите ги ценят. Спорове, течения, калам. 1018 г. халифа ал-Кадир затваря вратите на иджтихада.

Абу ал-Аббас (750-753) основава династията.
Абу Джафар ал-Мансур (753-775). Изключителен владетел. 762 г. основава Багдад – от персийски „бог даде” - и го прави столица. Изгражда дворец, някои обикалят около него.
Халифите си избират прозвище. „ал-Мансур” – подкрепен от Бога.
Харун ар-Рашид (786-809) е увековечен в приказките за Шехерезада. Има трима сина – ал-Амин, ал-Мамун и ал-Мутамин.
Ал Амин (809-814) води гражданска война. Ариергарден бой на арабите срещу чуждоземците.
Ал-Мамун (814-833) и персите надделяват. Изключително начетен, меценат и хомосексуалист. Хомосексуализмът е мода в Аббасидския халифат. 817 г. опит за компромис с шиизма, провал. 827 г. муатазил става държавна догма, остовава михна. 832 основава „Дома на мъдростта в Багдад.
Ал-Мутауаккил (847-861) отменя муатазилизма.
945-1055 шиитската иранска династия на Буидите овладява Багдад и става покровител на халифите. 1018 г. се затварят вратите на иджтихада.послание на халифа ал-Кадир – осъжда самостоятелните усилия за тълкуване, „затваря вратите на иджтихада”. До 1050 г. завоеванията в Азия и африка са приключили. Империята се децентрализира и възникват местни династии. След 1050 г. халифатът е необатимо раздробен.
1055 г. селджукът Тогрул отстранява Буидите от Багдад в името на сунизма.
1258 г. монголите опустошават Багдад. Край на аббасидите и на класическия ислям.