Лекции по История

7. Историческо развитие на Тракия през първата половина на I хил.пр.не. Демографска характеристика и селищна уредба.

Икономическото развитие на Древна Тракия през Iхил.пр.не. достига степен която е достатъчно висока за историко – материалните условия на страната. Тракийските племена образували през Iхил.пр.не. относително единен племенен етнодемографски масив между Карпатите и Егейско море. Независимо от сведенията на Херодот за многобройността на траките, точна картина за броя на населението и демографския баланс не може да се пресъздаде. Все пак е възможно да се направят някои констатации. Първо: сигурно е, че това население не било разпространено равномерно върху тези територии и по – голяма гъстота трябва да се търси на юг от Стара планина.; Второ: значителния брой на селища в Тракия не означава пряко свидетелство за висок брой на население.; Трето: гористо – планинския ландшафт на терена се изпъстря в крайморските низини с езера и блата, което предполага разредено население.; Тъй като демографския баланс в древността е бил постоянна величина за големи периоди от време, възможно е да се заключи, че населението през Iхил.пр.не. е най – малко 1мил. души (население живеещо между р.Дунав и Бяло море) Тракийската по селищна система през този период се характеризира с две основни групи селища – открити /незащитени/ и укрепени. Втората група се появява в редица варианти – крепости, крепостни убежища, крепостни селища и крепостни – племенни центрове. Жилищата не се отличавали от античните. Те били обширни с много помещения, наредени около централен вътрешен двор. Повечето от тях принадлежат на пастаден тип къщи. В градовете се срещали от перисталния тип къщи. Основите на къщите били градени от камъни споени с кал, а на горе конструкцията била с по – леко керамични стени или скелет от дъски с пълнеж от глина. За покрив били употребявани широки – плоски – извити керемиди. Установяването на тяхното строителство у траките отбелязва важен момент от развитието на античната архитектура в Тракия.