Лекции по История

4. Стълбове на исляма. Същност на Корана и Сунната. Регистрация. Хадиси

1. Засвидетелстване – шахада
„Няма друг бог освен Аллах и Мухаммад е пратеник на Аллах” (ашхаду ан ля иляха илляллаху уа анна мухаммадан абдуху уа расулуху). Шиитите добавят „Али е приятел на Аллах”. Монотеизъм и готовност да се следва учението на Мухаммад. Изречено целенасочено три пъти пред свидетели, приобщава към уммата. Обрязването и въздържането от свинско не са задължителни. Християните и юдеите признават само първата част.

2. Молитва – салат/намаз
Отслужва се по 5 пъти на ден в точно определено време:преди изгрев, по обяд, в късния следобед, слез залез, вечеробед, следобед, залез, нощна. Не трябва да съвпада с астрономическите положения на слънцето. Първо към Йерусалим, после към Мека. Кааба е копие на небесния храм. Измиване на ръцете, крката, лицето и косата. Цялостно изкъпване преди съборната петъчна молитва. Предание за нощното пътуване на Мухаммад – спи до храма, Габриел го буди, летящо магаре го отвежда в Йерусалим, води молитвата с другите пророци, оставя отпечатък върху скалата, магарето го отвежда до седмото небе, Аллах му заповядва 50 молитви на ден, Мойсей го кара да се пазари, смъква молитвите на 5, магарето го връща в Мека. Карамати – крайна шиитска секта, иска да върне 50 молитви. Петъчна съборна молитва. Имамът води. Изява на духовното единение.

3. Поклонничество – хадж
Средство за пречистване и укрепване на вярата. Извършва се със законно придобити средства.632 г. прощално поклонение на Мухаммад в Мека. Малък хадж (умра) – по всяко време. 7 обиколки на Кааба и хълновете. Не те први хаджия. Голям хадж - в 12-тия месец от лунната година (зу-л-хиджжа). Заявява се намерение пред свидетели. Специална клетвена форма – до смърт. Въздържание. Пристигане на 7-ми. Четири ритуала: обличане на ритуално облекло; обхождане на Кааба, престой в долината Арафат; пак обхождане на Кааба. Свещенната граница около Мека се прекосява със специална дреха. Жените не са забулени. Малък хадж в Свещената джамия /масджид ал-харам/, целувка на Черния камък, пробягване между хълмовете Сафуа и Маруа, изкачване на хълма Арафат /прощално поклонение на Мухаммад/, събират 49 камъчета, затичване, хвърляне на камъни. Курбан-байрам, бръснене на главата. Посещение в Медина. Гробището Баки. Гробниците са разрушени от уаххабитите през XIX в.

4. Пост – рамадан
Никакви удоволствия от изгрев до залез. Нощес фурми и вода. Непостенето се изкупва с пари. От първата месечина на лунния месец. Пресмятането е забранено, трябва да се види с невъоръжено око. Малък пост на 10-ти мухарам. Ашура /Йом кипур/ - Мухаммад благодари за спасението на евреите, Хусайн ибн Али загива в Битката при Кербала. 24 часа, отначало задължителен, после препоръччителен. През месец Рамадан Аллах дава Корана на Джибрил, който малко по малко го дава на Мухаммад.

5. Милостиня – закат
1/40 от дохода годишно, сложна данъчна таблица. Вярващият се пречиства от греховете и надмогва земната суета. Аллах не иска общност, в която дори един гладува. Задалжителна, институционализира се. Доброволна милистиня - садака.