Лекции по История

30. Тракийското културно – историческо наследство в българската култура, бит, обичай.

България е страна с богато културно наследство. Образци на културното и историческо наследство като архитектурни паметници, предмети на бита и ценности има още от палеолита, когато различни племена са населявали територията на България. Един от най – ярките примери представящи културата и изкуството на древните траки е Златното съкровище от Панагюрище, Сребърното съкровище от Рогозем, Казанлъшката гробница. По нашите земи са намерени и такива от старогръцката и римската култура. Смята се, че древните гърци и римляни са взаимодействали някои елементи от бита, религията, нравите, обичаите на траките. Запазени са и възстановени цели части от градовете като Августа Траяна, Тримонциум, Паутава, Месембрия, Аполония. В българските исторически музей се намират много експонати разкриващи ежедневието на античните народи, техния културен и военен живот, различни статуи на божества, маски, мозайки. Нашествието на славяните и прабългарите внася нови елементи в културното развитие на страната. Старобългарските символи са намерени върху камъни. От наследството на траките още разбираме за тяхната религия и в какви богове са вярвали. Те са познавали една много стара почитана богиня – майка, свързана е с най – древния култ към плодородието на рода. Това става ясно от многобройните женски статуи. Траките са вярвали в безсмъртието на душата. Важен елемент, шестте открити в Тракия погребения с наличието на колесници, които се откриват около гробниците или в самия могилен насип. Често са пренасяли в жертва – животни. Колкото повече се връщаме назад към началото на човешката история, толкова по осезателно са белите петна в развитието на определената етнокултурна зона. Амбицията е да се погледне на историята и културата на Древна Тракия от друг ъгъл и да се тръгне към тях по обратния път на ретроспекциите. Това е начин да се разбере миналото чрез активен анализ на действителността между вековете.