Лекции по История

3. Възникване на исляма. Живот и дейност на Мухаммад

Търговска теория. Мека е голям търговски център. Племето Курайш търгува активно с Йемен и Сирия. В следствие на търговията се натрупват социални противоречия, които стават основа за възникването на исляма. Патриша Крон опровергава търговската теория – не е ясно с какво са търгували, няма изгода от сухоземен транспорт, чуждите източници не споменават Мека.

Мека – първият град след Сътворението. Адам е живял там и е очертал свещена граница срещу джиновете. Древен култов център с храм. Свещена територия, в която е забранено насилието.
Преселение на Курайш в Мека. Умаййади.

570 г. Мухаммад е роден в Годината на Слона. Баща му Абд Аллах умира на път, докато майка му Амина е бременна. Под закрила на дядо си Абд ал-Мутталиб. Даден е на дойката Халима – остава последна без кърмаче и взема сирачето, следователно родът му е беден. Годинта е гладна, но Аллах и дава кърма. Други чудеса. След 6 г. умира Амина, след 8 г. умира Абд ал-Мутталиб. Поема го чичо му Абу Талиб ибн Абд ал-Мутталиб – глава на рода.

582 г. тръгват на търговски пътешествие към Сирия. По пътя срещат християнския отшелник Бахира, който кани всички на трапезата, включително и момчето. Разпитва го в името на ал-Лат – старо джахилийско божество. Скрит упрек към християнството. Признава го въз основа на Книгите – скрит упрек към юдаизма, че крие посланията относно Мухаммад. Исляма обвинява християнството в дуализъм, а юдаизма – в прикриване на посланията.

595 г. Мухаммад иска ръката на Фатиха – дъщерята на Абу Талиб. Отказ. Абу Талиб моли Хадиджа – много богата вдовица – да изпрати Мухаммад като водач на керван. Мухаммад иска 4 камили хонорар, Хадиджа се съгласява. Легитимира го като търговец. Омъжва се за него. Социалният статус на Мухаммад расте. Има и други версии за брака.

605 г. Реконструкция на Кааба. Възниква спор кой да положи Черния камък. Мухаммад кара да го повдигнат на едно платнище, взима го и сам го полага. Играе ролята на арбитър. Авторитетите трудно се съгласяват да бъдат арбитри, но той се нагърбва.

Две цели на ранните предания – легитимация като пророк и висок обществен статут.

610 г. Начало на исляма. Мухаммад е на 40 г. Още преди това страни от езичеството. Всяка година се оттегля за по месец в планината Хира. Живее в пещера, пости. Рамадан. Две версии – или почва 610, или няколко години преди това. Една нощ заспива в пещерата. Явява му се архангел Гавраил /Джибрил/, заповядва му „Чети!”, Мухаммад му отвръща „Не мога да чета”, пак „Чети!”, „Какво да чета?”, Джибрил го разтърсва много силно и Мухаммад открива цяла книга в сърцето си. Неграмотността му е важна догма – не е чел християнските и юдейските писания. Друг вариант – „Рецитирай!” – не е поет. Наслагват се по-късни слоеве.

В началото проповядва сред малко хора. Хадиджа е първия мюсюлманин. Според шиитите втори е Али, според сунитите – Абу Бакр. 613 г. решава да проповядва, но хората са скептични. Замисля се да пренесе учението извън Мека – търси закрила за новата религия.

615 г. изпраща 70 от последователите си в Абисиния. Топос – прекосяване на Червено море. Спор за естеството на Иисус Христос – голямо умение в спора.

619 г. умира Хадиджа. Дотогава няма връзки с други жени. След месец се жени за дъщерята на Абу Бакр – на 6 години. След 2 години консумира брака. Психологически шок – Хадиджа го е подкрепяла. Умира Абу Талиб – главата на хашимитите. Новия глава не дава закрила на Мухаммад заради икономическата блокада над племето. Нарушил е обществения ред.

Търси спешно защита. Пробва в ат-Таиф, но го замерят с камъни. Отсяда в покрайнините на Мека. Проповядва на племената извън града.

620 г. среща 7 души от град Йасриб. Те припознават в учението му учението на арабските племена Аус и Хазрадж. Приемат исляма и се прибират. На другата година тези 7 водят още 6. Дават клетва, че ще разпространяват исляма в Йасриб.

622 г. идват 73 знатни от Йасриб. Предлагат закриля на него и на общността му. Меканците решават да го убият – всички родове като един. Джибрил го предупреждава и Мухаммад бяга в Йасриб. Медина – „Градът” – Градът на Божия пратеник. Септември 622 г. преселението – Хиджра. Мухаммад става държавник – обединява свещеното и светското. Старите вражди се загърбват. Умма – ислямската общност. Състои се от ансари/помощници (Аус и Хазрадж) и мухаджири/преселници (курайш).

Мухаммад влиза в договори с всички племена в Медина. Появява се Конституция на Медина. Става управител на града и арбитър. Вероятно Медина има вътрешни проблеми и Мухаммад успява да ги реши.

Конфликт с езичниците в Мека. Битката при Бадр (624) мюсюлманите печелят. Битката при Ухуд (625) мюсюлманите губят. Мухаммад подлага Мека на икономическа блокада, напада керваните. 629 г. Абу Суфйан преговаря и предава града. 630 г. Мухаммад се връща като победител, Мека приема исляма. Печели сърцата чрез дарове.

632 г. Мухаммад умира след кратко боледуване. Хипотези за шизофрения и акромегалия.