Лекции по История

26. Характер и особености на художествените занаяти и изкуство в Мизия и Тракия през I-III в.

Изкуството в тракийските земи от римската епоха рязко се отличават от тракийското изкуство от присъствуващия период. Пред изкуството се открили нови сфери на социален и духовен живот, които определил и новите функции на неговото произведение. Именно в градовете се създали предпоставки за неговото развитие. Появили се нови художествени жанрове – портрет, надгробна пластика, оброчен релеф.
Монументално декоративно изкуство: Широко поле за изява на скулпторите и живописците, осигурявали римската практика за да укрепят обществените и частни постройки. Пример за това е откритата край Ивайловград, вила като голямо място в украсата заемали човешките лица и входните паластри на стадиона в Филипопол.
Скулптура: Редица копия от статуи са украсявали градските площади, обществени сгради, домовете и жилищата на богатите граждани. През римската епоха скулптурите изпълнявали и архитектурни задачи. В различни преградия били включвани статуи, статуи на Херакъл, Хермес, бог Нике от Одесос, двойната терма от Августа Траяна с образи на мъж и жена.
Живопис и мозайка: Разкошните живописи и мозайки покривали таваните, стените, подовете на помещенията. Мозайката показва тясна връзка с този вид изкуство в Мала Азия. Запазени са фрагменти от подови мозайки в Пауталия, както и мозайки на баните в Филипопол.
Култова пластика. Оброчни релефи: Трако - римското изкуство било предимно изкуство на релефа. Най – многобройни плочи с оброчни релефи. Те представляват мраморна плоча с ограничени размери върху които са изобразявани едно или няколко божества. В надписите и образите били в тях представени редица божества от гръко – римския пантеон – Зевс, Хера, Аполон, Дионис, Артемида и други. Най – многобройни били оброчните плочи на тракийското божество Херос или Тракийския конник, които се откриват навсякъде в България. Други видове изкуство които са се развивали по тракийските земи били - надгробната - портретната – бронзовата пластика.