Лекции по История

24. Развитие на градския живот в Мизия и Тракия през I - III в.

Завладяването на Балканския полуостров от Рим, икономическите и социални промени, които настъпили, довело до създаването на множество градове. Градския живот се развивал неравномерно, броят, големината и значението им било различно. Най – старите градове са робовладелските полиси по бреговете на Егейско – Мраморно – Черно море. Между тези градове изпъкват Одесос (Варна), Томи (Констанца), Византион, Енос, Тесалоника (Солун). Римляните изградили и нови градове близо до тези колонии, стремейки да се изолира тяхното значение Марцианопол до Одесос, Деултум до Месембрия и Аполония. Развитието на градския живот в силните провинции протичало в различни направления и с различен облик. В горна и долна Мизия, както и Дакия били съсредоточени много военни части. Римските административни, социални и политически форми, както и латинския език навлезли без съпротива в тези области. Не така стоял този процес в Ахея, Македония, Тракия където романизационния процес се сблъскал със силните традиции на елинизма, ето защо романизация тук никога не е могла да се разгърне в истинските си размери. Икономическите и социални промени в Тракия довели до нови явления в градския живот. Създали се условия да се дадат градски права на редица по – стари тракийски селища, развили се вече като робовладелски центрове. Това били Сердика, Филипопол, Августа Траяна, Тези промени били оформени в годините на управлението на император Траян (98–117) Началото на II в., време когато Тракия изпитала масова имиграция от Мала Азия, Сирия, други провинции. Прославила се в старите селища и бързо се разширила и получавали граждански права.Римската власт съдействала за тази емиграция. През това време възникнали напълно нови градове – Никополис ад Иструм, Марцианопол, Августа Траяна, Траянопол. Всички тези градове имали определена автономност - като всички градове в Римската империя, по отношение на вътрешните си проблеми, спрямо другите въпроси – градеж, поддържане на крепостната система, връзки с други градове – те зависели от управителя на провинцията. Той разполагал с ведомство, което упражнявало общия надзор. През II–IIIв., се развили многобройни селища, но повечето от тях недостигнали до градски права. Това били тракийските села, които се разраствали стопански, когато край тях минавали пътища. Това замогване на тези села било насърчавано от Рим. Типичен пример в това отношение било възникването на тържища.