Лекции по История

24. Преврат на 19 май 1934 г. и политиката на деветнадесетомайците.

Поради неспособността да бъдат преодолени различията в партиите правителството се разпада. Започват едни вътрешни борби. Всеки иска някое министерство, но не се договарят. За това Никола Мушанов подава оставката на правителството. Съставя правителство в оставка. На 20-21 март има намерения да направи огромен събор в събота.
На 19 май 1931 г. Тайният военен съюз и политически кръг „Звено” правят военен преврат. Те са проюгославски и антианархически настроени (монархически?). те правят безкръвен преврат. Голяма част от партиите са за този преврат, освен хората на Цанков. Имаме първо правителство на Кимон Георгиев. Когато се ражда баща му иска да го кръсти Стефан, но майката под влияние на една нейна приятелка от албано-гръцки произход го кръщава Кимон, на герой от гръко-персийските войни. Кимон също става военен, но загубва едното си око. Хората на „Звено” на Военния съюз и великия манастир на масоните влизат също в правителството. Борис никак не е доволен от това. Когато няма цар правителството издава наредба-закон. На 14 юни 1934 г.деветнадесетомайците забраняват партиите. ВМРО е разтурена като организация – основният проблем вбългаро-югославските отношения. Не само това ВМРО си прави държава в държавата в Пиринския край, тя събира данъците, тя управлява, не допуска чужд човек да управлява там. ВМРО взимат решение да не воюват, а самият Иван Михайлов бяга в Турция от в Полша, а след това в Италия. Деветнадесетомайците имат за задача да решат проблема с финансовата криза. Те сливат министерства, местни администрации, околии и общини. Така се свиват разходите. Това създава недоволство сред населението. Деветнадесетомайците налагат кметове да бъдат само хора с висше образование. И понеже на село няма такива хора, кметове стават военни. Те обединяват банките: БЗБ+БЦКБ=БЗКБ (Българска кредитна банка). Те съставят петгодишен план: въвеждат се държавни монополи върху газ, тютюн, спирт, сол. В идеологически план създават специална институция: „Обществена обнова”, която да пропагандира идеите на деветнадесетомайците, както и да налага цензура във вестниците. Във външнополитически план се сближават с Франция (не си Италия и Германия). През 1934 г. са възстановени дипломатическите отношения със СССР. Проблемите на правосъдието: Тайният военен съюз има три крила 1) републиканско – държавата да стане република (Д. Велчев); 2) умерено (ген. Пенчо Златев); монархистично. Насъсквайки отделните крила помежду си, Борис успява да разкара републиканците. Успява така да направи, че на 2 януари 1935 г. имаме ново правителство начело с ген. Пенчо Златев (ТВС). Интернират К.Георгиев + Иван Цанков и ги започват на о. Св. Анастасия. На 21 април имаме ново правителство начело с Андрей Тошев. Той вече не е военен. Заявява, че ще спазва деветнадесетомайската политика. Хората на Дамян
Велчев замислят преврат. Проекти за нова К. Там се предвижда двукамерен парламент. Поради силната обществена реакция, обаче предложението не влиза в сила при това правителство. На 2 октомври 1935 г. е т.нар. „Заговор на Дамян Велчев”. Той минава нелегално границата (от Белград), заловен е осъден на смърт. Царя ги помилва и присъдата остава до живот.