Лекции по История

22. Тракийското царство и неговите царе. Трако – римски отношения до края на I в.

През последният период от съществуването си (11г.пр.не.–45г.от.не.) на тракийското царство били отредени значителни територии обхващащи земите между Мраморно - Черно море, р.Марица, р.Струма, р.Дунав, западната граница не е сигурна, но тя е обхващала Софийско и Кюстендилско. Почти две десетилетия изворите отбелязват, някакви значителни военнополитически състояния. Около 12-13г., Реметалк умрял и Рим се погрижил да уреди сложните династични проблеми. За брата на Реметалк, Раскупор били предоставени северна България и Добруджа, а за сина си почти владетел Котис – земята южно от Балкана. Скоро след това Раскупор нахлул в южна Тракия и убил Котис, и започнал да се готви за война с Рим, но Раскупор бил умело привлечен на една среща, арестуван и отпратен в Рим, осъден и изпратен на заточение в Александрия, където бил убит. Следвайки политическото завещание и идеите на Октавиан Август, Тиберий възстановил тракийското царство и предишния му вид. Римската власт се изразявала в искането на различни тежки повинности от траките. Това усилило тяхното недоволство. През 21г. избухнало голямо въстание, което било разбито от римляните. Била направена още една стъпка за окончателно покоряване на страната. Римляните въвели в Тракия наборна служба за младежите, които трябвало да служат извън родните си предели. След смъртта на Тиберий (37/38г.) новият император Калигула направил промени, които външно изместили положението в Тракия, но по същество още по – силно я свързали с Рим. Той премахнал римското настойничество и поставил като редовен владетел навършилия пълнолетие Реметалк III сина на убития Котис. Той получил образованието си в Рим и права на римски гражданин. Така самостоятелността на тракийското царство било ликвидирано и Тракия била превърната в провинция, около 45г.от.не.