Лекции по История

21. Трако – римски отношения през II - I в.пр.не.

През 148г.пр.не. Македония била обявена за провинция на Рим. За Рим тя имала важно стратегическо значение, тя била изходна база за походи към тракийските области, мост към Мала Азия, преграждаща пътя за ‘’варварски нашествия‘’ през Гърция. Последното десетилетие от IIв.пр.не. се характеризирали с чести нападения от страна на тракийските племена в граничните области на Македония. Рим поддържал силни части в райони на р. Струма, южна Тракия, Херсонес. Към 80г. на Iв.пр.не. Балканския югоизток бил вплетен във война, които понтийския владетел Митридат повел с Рим. Той успял да превлече някои тракийски племена на своя страна – беси, меди, а и гръцки колонии по западното Черноморие му симпатизирали. По време на първата Митридатова война в римски плен паднал ръководителят на медите Спартак , възглавил десетилетие по – късно най – голямото робско въстание в античността. Втората и третата Митридатова война (77-65г.пр.хр.), приключили с отстраняването на Митриад. Тогава за пръв път римска войска навлиза във вътрешността на Тракия (Марк Лукул). За първи път римски войски минали и северно от Стара планина, където тракийските племена се сблъскали с римското оръжие. Десетина години по – късно управителят на Макс Гай Хибриди претърпял сериозно поражение в Тракия, край град Истрос. С това били ликвидирани всички временни римски придобивки. В източна Тракия, Одринското царство продължавало да пази независимостта си и неговите владетели били в приятелски връзки с Рим. Заместника на Котис, Садала отишъл да помага Помпей в борбите му с Цезар на Балканите. На странта на Помпей се сражавал Раскупор – бъдещ тракийски владетел и основател на Сагийската династия. След внезапната смърт на Цезар, балканските римски владения се оказали в ръцете на Бруг. Той сечал собствени монети. Успял да превлече Раскупор на своя страна. В римската битка между републиканската група – Брут и Касий и цезарианската на Антоний и Октавиан при Филипи, Раскупор използвал това и с помощта на Рим се обявил за владетел на цяла Тракия. Било поставено началото на Сагийкката династия – последната в историята на независима Тракия. До създаване на провинция Мизия, тракийските владетели защитавали дунавската граница. Тя действала като поставеници на Октавиан Август. През този последен период от съществуването си (11г.пр.не.–45г.от.не.) на тракийското царство били отредени значителни територии.