Лекции по История

2. Арабия преди исляма. Племе. Поминък. Култови традиции. Религии

Източната и южната част са под сасанисдско влияние. На север са разположени Гасанидското и Лахмидското княжество – първото под византийска, а второто под сасанидска опека. Западната част, включваща Мека, е независима.

Джахилия – състояние на невежество. Родово-племенно общество. Родът е една плът и една кръв. Принципът на кръвно отмъщение е основния социален регулатор. Най-тежкото наказание е отлъчването от рода. Категория от отлъчени и присъединени от друг род. Интегрират се през поколенията.

Оскъдица и глад. Кулинарни контрасти. Мечтите за охолство намират израз в арабската поезия. Голяма любов към виното. Богатата трапеза е най-важната предпоставка за добруване. Гостоприемство. Гостенинът трябва да бъде нахранен до насита. Ядат всичко, включително гущери. Последното средство е козина, примесена с кръв от кърлежи. Опозиция чергари-уседнали и оттам араби/перси. Търговия.

Езическа култова трдиция. Временни и постоянни забрани за някои видове храна. През поклонническия сезон жените не тъкат, не предат и не консумират млечни продукти. Задължение за ритуално изхранване на поклонниците – рифада. Сакрална обвързаност на хранителните обичаи в дервна Арабия. Вероятно такава е етимологията на идола ал-Лат.

Политеизъм. При похода на Абраха към Мека жителите на ат-Таиф му осигуряват водач. Не се притесняват от разрушаването на Кааба, защото почитат местното божество ал-Лат. Вероятно ал-Лах е бил един от идолите, а по-късно е издигнат до главен идол. С появата на исляма Аллах става единствен бог, а старите системи се свързват с идеята за ширк. Разрушаването на идола ал-Узза от Халид ибн ал-Уалид – призован е да се защити, но реакция няма и веднага губи уважение.

Курайш. Кусай ибн Килаб се заселва в Мека през V в. Дотогава господства племето Хуза. Кусай се сродява с шефа и наследява града. Политическата власт се предава в ръцете на Абд Манаф, а по-късно на сина му Абд Шамс. Оттам в умаййадите. Мухаммад извършва родова революция, като я прехвърля в хашимитите.