Лекции по История

17. Тракийската култура през първата половина на I хил.пр.не.

Изкуството на траките през I хил.пр.не е пряко отражение на тяхната социална структура, поминък, бит и мироглед. Тракийската култура била мост между Изтока и Запада. Тракийското изкуство притежава свои особен облик. В него виждаме тракийския бит, представи от тракийската митология, жанровете необходими на тракийските владетели, вкусовете на тракийските майстори. Всеки един предмет слязъл от древността на земята е естетическо свидетелство за историята и съзнанието, за обичайте и мисленето на нейните тракийски обитатели, той е една нишка, която ни свързва с тях през разстояние две и половина хилядолетия. Духовния живот на траките бил обагрен от вярвания и култове които очевидно възхождат към бронзовата епоха и са групирани в три сфери: Вярата в слънцето; Вярата в безсмъртието и прераждането; Култ към все възраждащата се природа; Изследователите са свикнали да смятат, че безспорен рефлекс на тракийската древност са нестинарските и кукерските игри. Трябва да се допълни, че първите около и върху огъня и маскирането, което включва познатата от писмените извори татуировки на траките са достояние на всички индоевропейски народности. Такива черти вероятно отразявали тракийската поезия, музика, танци и ако днес те не могат да се учат, то могат да се видят по запазилите се игри около големите празници, свързани с почитането на св. Георги и св. Димитър. Тракийското изкуство и тракийския духовен живот са резултат на самостоятелно развитие и плод на изключителен народностен дух, които оставил всички превратности за да бъде предаден на своите исторически наследници. Основния вид селища – селата се състояли от 10/15 къщи, оградени с дървен плет. В дворовете имало малки постройки за съхранение на зърно, за подслон на добитъка. Съществен елемент било огнището, което се намирало винаги при входа, където обикновено е имало навес. Едва след Vв.пр.не. се появили всички елементи на развитие у градоустройството, строеж на крепостни стени, канализация, водоснабдяване, поява на печената тухла. Семейството произвеждало груба керамика за битови нужди, жените тъчали дрехи. Хората се обличали топли дрехи – многоцветни, ямурлуци, панталони. Използвали прости сечива от желязо. Пълно обобщение на материалната култура и бита на траките за всички тракийски племена е невъзможно. Сигурно е обаче, че материалната култура и бита на тракийските племена могат да се разделят класово.