Лекции по История

14. Политически промени и центрове на държавен живот в Древна Тракия през III - Iв.пр.не.

Постигнатото от Александър Велики огромно териториално обединение на земите между Балканския полуостров и Месопотамия било несъмнено изход от кризата на гръцката политна система през първата половина на IVв.пр.не. Но това обединение било мимолетно и се крепяло на изключителния военен подем приживе на пълководеца рухнало бързо. Някои страни в елинистическия свят били в много не благоприятно положение и кризисни явления в тях се разгръщали с голяма сила. Тракия през III–Iв.пр.не. е страна преди всичко на икономически упадък. Особено характерен белег на кризата в Тракия са промените в стабилно установена поселищна система. Голяма част от населението в добре укрепените крепости и високо - планинските райони започнало да се спуска към равнините. Жителите започнали да търсят по – голяма близост с производителните центрове на страната. Междувременно през IIIв.пр.не. Тракия се превърнала в арена между военни битки. Присъствието на диадорите в Егейска Тракия и на толомеите по крайбрежието станали основна причина за извличането на работна ръка от Тракия. Сериозен фактор за задълбочаването на икономическата и политическата криза в Тракия било нашествието на келски племенни групи. В Тракия се задържали келти, които основали царство със столица Тиле. Главните извори за Келското царство в Тракия са Полибий и Тит Ливий. Плодородната равнина на югоизточна Тракия дала простор на временното Келско царство, то било обединение на племена и големи родове. Оградени отвсякъде с неприятели. Това царство било разгромено (212-211г.пр.не.) от надигналите се траки. Такива са външните фактори, които оказват влияние за задълбочаване на кризата. Одринската династия е проследена сравнително добре в изворите. Към края на IIIв.пр.не. одриския цар Севт IV, които секъл бронзови монети с името си. Синът на Севт, Котис царувал между 171–167г., и сечал монети с надпис ‘’цар Котис‘’ От средата на IIв.пр.не. ни е познат владетелят Терес, които бил женен за дъщерята на Филип V. Към средата на IIв.пр.не. политическия сепаратизъм обхванал цялата страна. Развитието на икономическата и политическата криза в Тракия, показва не съмнение упадъкът на производителните сили и всеобщата политическа слабост на всички държавни обединения.