Лекции по История

13. Тракия и Македония по време на управлението на Филип II и Александър III Македонски

Древна Македония била тази балканска страна, чието цяло преходно развитие и позволявало да се укрепи тъкмо в периода на упадъка на гръцкия полис и да се превърне в първостепенна политическа сила на Балканския полуостров, Източното средиземноморие и Близкия Изток. След смърта на Котис I на одринския престол застанал неговия син Керсеблент. През 358г.пр.не. се сключил най – тежкия възможен договор за атиняните. Целият полуостров минал под контрола на одрисите. Така била постигната крайната цел на Котисовата външна политика. През 353/52г.пр.не. Филип II покорил цяла Тесалия и се озовал пред Термопилите, от където извършил движения в Епир. Преговорите между Филип II и Керсеблепт не дали резултат. През 352/51г.пр.не. Филип II предприел първия си поход в Тракия. Одринския цар бил принуден да иска мир, като признал земите около Византия и Перин и дал на Филип един от синовете си за заложник. След това Филип II съсредоточил усилията си в Халкидическия полуостров. През 346г.пр.не. бил сключен т.н. Филикратов мир, които развързал ръцете на Филип II и срещу Тракия и Гърция. Окончателната победа над Одринската държава била извоювана от Филип II между 342 – 339г.пр.не в еднократна компания, а в редица операции. Филип II създал ядрото на своята колонизация в Тракия, увенчана от Филипопол. През 335г Александър извършва поход в Тракия за да укрепи завоеванието на Филип II. Александър преминал през Тракия, разпръснал трибалите и достигнал до р. Дунав, където го чакали неговите кораби от Византион. След това попаднал и гетите. Походът на македонците не разширили териториите, но показали демонстрация на сила в тяхното политическо развитие. В същност източната част на Тракия и Черноморското крайбрежие представлявали стратегически интерес за македонците, планирали и осъществили похода на изток. При Севт III одринската династия бързо закрепнала. Той изградил свои резиденция – Севтопол върху малко тракийско селище. Фигурата на Севт III доминирала в политическото положение в Тракия, което се потвърждава от Севтополския надпис и от гробницата в Казанлък. Това състояние на нещата се запазило и към края на столетието и в началото на следващото. Македонското проникване в Тракия от Филип II и Александър Велики са преломен момент в историята на страната от средата и края на IVв.пр.не. Македонското нахлуване е помогнало за появата и ускоряването на кризисните явления в Тракия.