Лекции по История

11. Корени на модерния фундаментализъм: уахабити и мадхисти

XVI в. Домът на исляма достига най-голямо разширение. Синкретичност и разнообразие на ислямската цивилизация. Географско стабилизиране. Инертност. Международната политика се измества встрани от исляма. Засилват се вътрешните политически съперичества.запада земеделието, икономическа стагнация. Западат рационалните науки. Нараства влиянието на мистическите братства. Чувствително изоставане от Европа, Ренесанса, хуманизма, обществения договор и индустриалната революция. Домът на исляма преминава в отбрана.

Уахабити – секта, основана от Мухаммад ибн Абд ал-Уахаб през XVIII в. Искат да върнат исляма към корените му чрез отстраняване на „нововъведенията”. Смятат техните последователи за неверници. Борят се срещу почитането на гробовете като свещено масто. Привърженици са на ханбалитската религиозно-правна школа. Сектата намира почва предимно в Централна Арабия