Лекции по История

10. Втори триумвират. Край на републиката

ХРОНОЛОГИЯ:
43 г. пр. Хр. -Октавиан, Антоний и Лепид се срещат край Бонония и сключват съюз за съвместна борба срещу поддържниците на Републиката. Така се ражда Вторият Триумвират
40 г. пр. Хр. -среща между тримата за постигането на ново съгласие. Те разпределят сферите на влияние. Антоний получава Източното Средиземноморие, Лепид- Африка, Октавиан- Галия, Испания и Илирия.
31 г. пр. Хр- битка между Октавиан и Антоний при Лепид

След смъртта на Цезар през 44 г. пр. Хр. е постигнато споразумение между отделните групировки, което обаче се оказва нетрайно. В Италия започва ожестоьчена война между неговите най- близки сподвижници-Марк Антоний и Марк Емилий Лепид, както и сената начело с Цицерон. По силата на завещанието на Цезар се появава и неговият братовчед Гай Октавий, който по силата на това завещание става наследник на огромната състояние на покойника.
Цицерон прокарва чрез сената разпоредба, според която Гай Октавий е признат за осиновен от Цезар, законен приемник, който вече носи името Гай Юлий Цезар Октавиан.
Октавиан не получава богатството на Цезар, но, изхождайки от бъдещите си планове, изплаща на войската и плебса сумите, които Цезар обещава в завещанието си, като ги изплаща от собственият си джоб. Така Октавиан много бързо печели популярност, като в същото време събира войска, за да се сблъска с Марк Антоний. Положението е удобно за сената и Цицерон, защото движението на привържениците на Цезар се разцепва.
Октавиян получава извънредни пълномощия и започва истинска война. Сенатът е назначил за управител на Галия Октавиан, като това става причина за война между него и наместника в Галия- Децим Брут. Той отказва да предаде управителството и се укрепява в Мутина. Антоний е разгромен при обсадата на града, което го принуждава да се присъедини към Лепид. Цицерон и сенатът обявяват Октавиан за враг на републиката.
Кандидатурата на Октавиан за консул е отхвърлена. Това кара Октавиан да търси споразумение с цезарианците, като повежда войската си към Рим. Това премахва всякаква опозиция.
През есента на 43 г. пр. Хр. Октавиан, Антоний и Лепид се срещат край Бонония и сключват съюз за съвместна борба срещу поддържниците на Републиката. Така се ражда Вторият Триумвират. За разлика от Първият, Вторият Триумвират е официален орган и има неограничени пълномощия. Пъвото действие на Октавиан, Антоний и Лепид е със закон да премахнат амнистията на убийците на Цезар, като се започне война до победа срещу тях. Във войната е убит Цицерон и започват масови убийства на богати граждани с цел да се укрепи изпразненият държавен бюджет. В разправата са избити около 300 сенатори и 2 000 конници. След като по този начин тримата укрепват властта си, се насочват с армиите си към войските на Брут и Касий, които са разположени на Балканският полуостров.
През 42 г. пр. Хр войските на Октавиан разбиват противника си в битка при Филипи.
След окончателното укрепване на властта на Вторият триумвират отношенията между Октавиан, Антоний и Лепид започват да се обтягат. Антоний започва близки отношение с египетската царица Клеопатра, като поради това позициите му в Рим се разклащат.
През 40 г. пр. Хр. е организирана среща между тримата за постигането на ново съгласие. Те разпределят сферите на влияние. Антоний получава Източното Средиземноморие, Лепид- Африка, Октавиан- Галия, Испания и Илирия.
Въпреки това всеки един от триумвирите има амбицията да е едноличен владетел на цялата държава.
Започват и първите военни сблъсъци. Първи от тях е морската обсада на страната и масовото приемане на избягали роби от Сицилия в армията на Секст Помпей. Това принуждава Октавиан да започне активни действия срещу Помпей, като в две последователни сражения разбива вражеската армия. След успеха в сраженията Лепид се опитва да склони войниците на Октавиан да преминат на служба в неговите легиони, но това е разкрито от Октавиан, който го пощадява.
Към края на 36 г. пр. Хр., след разпадането на Втория триумвират, властта пюринадлежи на два съперници и предстои борба за нея. Октавиан се укрепва в западната половина на държавата, а Антоний управлява източната част, като се жени за Клеопатра.
През 31 г. пр. Хр. при Акций става голямата битка между двамата. По време на боя корабите на Клеопатра изненадващо се оттеглят, което обрича Антоний да загуби битката. Египет също попада под римско владение.
Така Октавиан става единствен господар на Рим.