Лекции по История

10. Правната рамка на следосвобожденската историография

Тя се способства от поредица от закони:
1.Няколко закона за висшето училище: от 18.12.1888г; от 1894г; два закона от 1904 г. от Иван Шишманов, закон от 18.02.1909г.
2.Закон за издирване на старини и спомагане на научно-книжовни предприятия от 1890г. Той има продължение в закон за старините от 1911г.
3.Закон за депозиране на печатните издания в народни библиотеки 1897г.
4.Закон за легализиране на чуждестранни дипломи от 1897г.
5.Няколко закона и правилници за стипендии, отпускани за следване в чужбина: правилник за стипендии от февруари 18; закон за раздаване на стипендии и пособия от 1883г. в НС от Константин Иречек; закон за стипендии и временни помощи от 1888г; 1911г. се приема в народното събрание с пълна подкрепа от всички партии от проф. Вл. Моллов нов закон за стипендии и временни помощи. С него се въвежда еднакъв ред и избягване на злоупотребите при раздаване на стипендии. От 1898г. се регламентира за първи път редът за отпускане на стипендии на тези, които са завършили висше училище в София.
6.Закон за БАН от 1912г.
7.Правилник за народните библиотеки в София и Пловдив.
8.Правилник за музеите.
9.Правилник за „Архив на Възраждането”.