Лекции по История

10. Ранна форма на държавна организация в Древна Тракия в края на II хил.пр.не., и първата половина на I хил.пр.не.

Форми на политическа организация в Тракия съществували още от втората половина на IIхил.пр.не., когато се разпадали родовообщинните отношения. В Тракия съществували държавни образувания, които са принципно сходни с микенските. Засега още е невъзможно да се очертае политическа карта на Тракия от втората половина на IIхил.пр.не. Във вътрешността на страната такива държавни обединения са съществували в западна и източна България. Въз основа на сведенията на Омир може да се престъпи и към едно по – прецизно политическо райониране на някои области. То обхваща Тракия покрай Егейското крайбрежие. От запад на изток се открояват големи области с политическа централизация.
*западна област – Пеония – долното течение на р.Вардар
*областта между р.Места и р.Марица – киконите
*югоизточна Тракия – на изток от р.Марица.
Политическото развитие в Тракия до възникването на Одринското царство, показва появата на малки държавни обединения главно в южните райони на страната, които били разположени край Егейското крайбрежие. Политическите организации се създали и областта от двуречието р.Вардар – р.Струма. В югоизточна Тракия, в Тракийския Херсонес се създала тракийската държава на долонките начело с Милтиад Стари. Трети район с държавен живот бил областта между р.Струма, р.Места с западните и централни Родопи. Появил се държавно образование и в североизточните предели на Тракия в земите на гетите – р.Дунав, Черно море, източна Стара планина. Петия район от политическата карта на Тракия обхваща приблизително източните Родопи по поречието на р.Арда до вливането и в р.Марица.