Лекции по История

10. Управление на Народната партия 1894-1897

Вътрешна политика:
/Стоилов е недоучил руско училище. За разлика от Стамболов има образование. Завършил е Роберт колеж в Цариград и право в Хайделберг. Той е от богато пловдивско семейство./
През юни 1894 г. той създава (своята) Народна партия (НП) + в. “Мир” (бивши от КП, бивши съединисти, радослависти, каравелисти, цанковисти). На 8 декември Константин Стоилов подава оставка и си прави правителство на НП (КП+съединистите). През декември 1894 г. е обявена обща политическа амнистия. Каравелов излиза от Черната джамия. Драган Цанков съшо е освободен и заминава за Цариград.(или се връща????). ЛП – Васил Радославов + Димитър Тончев. 1896 г. хората на Петко Каравелов, Трайко Китанчев, Андрей Ляпчев, Александър Малинов, създават Демократичната партия (ДП). 1899 г. цанковистите от Прогресивно либералната партия, начело с д-р Стоян Данев за първи път започва преследване на министри. Забраняват на Стоилов да напуска страната. На 3 юли 1895 г. стамболов е убит в центъра на София (отмъщение на македонците за Коста Паница). През 1897 г. по погрешка е убит Алеко Константинов. Той пътува с Михаил Такев и по погрешка убиват Алеко. В правителството има голямо текучество, както и при Стамболов. Политиката му спрямо Фердинанд е същата, като тази на Стамболов.

Външна политика:
Стоилов все го няма в България. Западът не вярва на Стоилов. Мислят го за русофил, а Русия не му вярва. През 1894-1895 г. има криза в Османската империя (първи арменски кланета; гръцки вълнения на о.Крит). Стоилов трябва да реши какво да прави. Според член 23 от БД в Европа трябва да се проведат реформи, като се допита местното население, с цел някаква автономия. 1895 г. “мелнишка акция”. Стоилов всяка година иска берати за български владици в Македония. Когато Стамболов го прави Англия натиска султана, сега обаче не е така. За това се обръща към Русия през 1894 г. Руският император Александър III умира. Това се използва веднага (подмазва се на Русия). Стоилов се обръща към Франция да посредничи пред Русия. Константин Величков се “изтърсва” във влака на руския..... Константин Стоилов има за задача да убеди Фердинанд да покръски Борис. За целта княза иска срок за да убеди папството да му бъде разрешено. Заради действията му папата го отлъчва от църквата. На 2 февруари 1896 г. косвено Николай II го покръства. „Офицерски въпрос” състои се във връщането на офицери (?) и този случай го решава ген. Никола Иванов. За първи път се открива дипломатическо представителство в Атина. През 1897 г. се заформя гръцко-турска война. За да се предотврати участието на България и Сърбия във войната, Русия съветва двете държави да се споразумеят, да не се намесват в конфликта и да не си пречат на културната дейност в Македония. През 1897 г. руско-австрийско споразумение за запазване на статуквото на балканите. Султана дава берати в Дебър, Струмица и Битоля и разрешава да се открият български търговски агентства в Солун, Одрин, Битоля, Сяр.

Културна политика:
Просветен министър е Константин Величков. През 1894 г. първи закон за висшето училище. През 1896 г. е открито рисувалното училище (по-късно Художествената академия) с директор Иван Мърквичка. През 1897 г. Закон за средното девическо образование – да се приравни с мъжкото. Женското образование не е модерно. Разделени са на класове мъже – жени. През 1898 г. всички издания да се депозират в Библиотеката в София и Пловдив. През 1898 г. се създава БТА.

Стопанска политика:
Финансов министър е Гешов. Стамболов е оставил държавата почти без пари за бюджета. За това Гешов отрязва всички сфери от средства без армията. Натуралният десятък е заменен с поземлен. Системата на косвения данък – акцизите. Правителството има големи задължения. Завършена е западната линия София-Варна. Предлага се всичко да стане държавна собственост. През 1897 г. Закон за благоустройството. Земеделско-индустриялни камери – даващи сведения не правителството. Упадък на занаятчийството в България. Приема се закон да се носят само български дрехи и обувки. През 1894-1895 г. излиза закон за насърчаване на местната индустрия. Например фабрики с 20 работника и К 25’000 лв. Държавата се задължава да изкупува продукцията, дори да е по-скъпа от вносната. Осигуряват се безплатни места за строеж на фабрики с използване на безплатна вода. Няма кой да кредитира. Златно време за лихварите. Със закон се забранява да се дават лихви от 12% (или по-големи нз). Политика с вносните мита. Дългогодишни редовни търговски договори стават 14%. Извоюва си да сключва самостоятелни търговски договори.

Падане на Стоилов:
Края на 19 век е неблагоприятен за стопански живот. През 1897-1898 г. изпада във финансова криза. Взимат се заеми, но по същото време е и световната криза. (от?) Австрийската банка взима заем за Паралелната линия. Заема няма да мине пред НС. На 12 януари 1899 г. правителството си подава оставка. По това време княгиня Мария Луиза умира. Със Стоилов приключва ерата на дългогодишните правителства.